תקנון

מבוא

 • אתר ספונסרד המופעל ע"י חברת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ משמש בתור אתר מכירות לרכישה ופרסום כתבות תוכן שיווקיות.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

 • האתר "ספונסרד" מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של כתבות תוכן באמצעות האינטרנט.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת הכתבות בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

מחירים ותשלום

 • המחירים המוצגים של המוצרים באתר האינטרנט אינם כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין.
 • חיוב עבור השירותים יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש בביצוע ההזמנה.
 • הגולשים מאשרים בזאת לשלוח אליהם חשבונית לאחר ביצוע העסקה באמצעות הדואר האלקטרוני.

אספקה

 • החברה תדאג לאספקת השירות ללקוח בהקדם האפשרי ותלויה בזמני הפרסום של האתרים עצמם.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • אספקת השירותים תתבצע בימים א' עד ה' בלבד.
 • כתבות התוכן יתפרסמו במדורים המסומנים בתור "תוכן שיווקי" בהתאם לחוק המחייב לציין שמדובר בתוכן שיווקי.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי השירות, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 077-8045445.

אחריות ושירות

 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי ככל שהחוק מתיר זאת.
 • על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את האופציה לשנות את תקנון הפרסום באתר ואת מחירי הפרסום בו בכל עת.
 • החברה אינה אחראית על מדיניות הפרסום של מנועי החיפוש לגבי כתבות שיפורסמו, יובהר שהחברה אינה אחראית בשום אופן לגבי התוצאות או ההשלכות של פרסום הכתבות באמצעות מערכת ספונסרד.
 • לאתרים המפרסמים יש אפשרות לסרב לפרסם תוכן שנשלח לפרסום, במקרה זה הלקוח יקבל את כספו בחזרה והרכישה תבוטל.
 • אנו רשאים לשנות את התוכן שבכתבות בהתאם לדרישות האתרים.
 • ברכישת תוכן אנו מתחייבים לכתוב תוכן מקורי שאינו מועתק משום מקום אחר, למעט חלק שיכול להיות מועתק ממקורות מידע באופן שלא יהיה רוב התוכן שבכתבה.
 • אנו לא לוקחים אחריות להפסדים של עסקים, חוזים, הכנסות, תגמולים, נזק למוניטין ו/או בכול קשר לכל הפסד או נזק נסיבתי.
 • אנו רשאים לשכור את שירותיו של כל אדם או חברה כקבלן משנה על מנת לבצע את התחייבויותינו.

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת לאוס מדיה ואינטראקטיב כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת לאוס מדיה ואינטראקטיב ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר ובהתאם לכל דין.
 • כפתור "רכישה" יש משום הסכמה לחברת לאוס מדיה ואינטראקטיב או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של חברת לאוס מדיה ואינטראקטיב.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

שיפוי

 • המשתמשים באתר מסכימים להגן, לשפות ולפצות את החברה ו/או את מנהליה ו/או הדירקטורים בה ו/או עובדיה ו/או סוכניה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי-דין, הנובעים או הקשורים לפעילותם שלא על-פי תקנון זה ו/או שלא כדין.
 • הגולשים הנם האחראים הבלעדיים לכל אינטראקציה עם האתרים אחרים באתר האינטרנט ומשחררים את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או ספק, לכל פעולה של ספק, לרבות כשל של ספק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של ספק לקיים את תנאי הפרסום.

דין וסמכות שיפוט

 • שנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בחיפה.
קנייה בטוחה